SM30 - 176

Lubelska SM 30 w lokomotywowni (VI 2004).


Pociąg specjalny przy peronie pierwszym.


Nasz GUL - GUL w Lubartowie.

SM30 - 203

Lublin (III 2006)

SM30 - 853

SM30 - 853 w Kruszwicy (VIII 2004)


SM30 - 853 w Kruszwicy (VIII 2004)


Strona Główna  Galeria

Krzysztof Jesionek 2003 - 2007